Přihlásit příspěvek/poster

Přihlašování příspěvku, posteru a účasti na metodologickém semináři probíhá přes web ČAPV: www.capv.cz

Předpokládá se, že aktivně prezentují příspěvek maximálně 3 účastníci (případní další jsou uvedeni jako spoluautoři). Předpokládá se, že jedna osoba se aktivně zúčastní konference s prezentací 3 příspěvků maximálně.

Účast na aktivním metodologickém semináři se hradí samostatně do 31.5. 2019 ve výši 600 Kč.

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci