Téma konference

Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie

V roce 2019 si česká veřejnost připomene 30. výročí od zásadní politické a společenské změny, která přinesla demokratizaci procesů výchovy a vzdělávání nejen v České republice, ale vedla k přestrukturování pohledů na oblast výchovy a vzdělávání jak v zemích za „železnou oponou“, tak i podnítila změny evropského integračního procesu a evropské vzdělávací diskuse.  Konference ČAPV chce jednak reflektovat demokratizační změny ve školství, které v uplynulých 30 letech byly v ČR prosazeny, přijaty či naopak nenašly odbornou či širší společenskou podporu a zůstaly nevyslyšeny. Dále se pozornost výroční konference ČAPV chce zaměřit na pedagogickou reflexi a analýzu vztahů mezi pedagogickou vědou, řízením a životem školy a otázkami demokratického a otevřeného uspořádání (školního) společenství v obecně pedagogických, didaktických, historických, psychologických či sociologických rovinách.

Obecnější reflexe ukazuje, že demokracie je velmi křehkou formou veřejného života a je zásadní právě i pro otázky vzdělávání a výchovy. Demokracie a výchova je tématem o tom, jak oblast vzdělávání a školství spravujeme a řídíme, ale i jak vyučujeme, k čemu a pro jaké hodnoty vzděláváme a vychováváme, jak a kdo si stanovuje cíle, jak plánujeme a organizujeme život v sociální skupině dětí, mladistvých i dospělých (nejen ve školní třídě), jak konstruujeme naši komunikaci a jaké vztahy mezi aktéry podporujeme. Demokracie je výzvou, na niž musí každá sociální skupina vždy znovu a aktuálně odpovídat. Demokracie je v tomto ohledu hodnotou, která ohraničuje a vede naše pedagogické uvažování a jednání; je konceptem života společenství, který je založen na otevřenosti, pluralitě, participaci, podpoře. V tomto ohledu je koncept demokratického školního života důležitým aspektem pedagogického výzkumu. O to více v období, které mnohé hlasy označují za typické právě „ohrožením demokracie“ a vyzývají aktéry, aby na tuto situaci hledali odpovědi, pokud „stabilita a vitalita“ demokracie nemá být nebezpečně oslabena.

 

11. - 13. září 2019

Konference se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. a děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. RNDr. Jana Picka, CSc.

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci