Aktuální informace a termíny

Program metodologického semináře zde

V sekci "Program" je k nahlédnutí celkový program konference.

Vzor posteru zde

Termín konání konference

V pořadí 27. konference ČAPV se uskuteční ve dnech 11. - 13. září 2019 na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Dne 11. září 2019 se koná metodologický seminář pro přihlášené účastníky, ve dnech 12. - 13. září 2019 se koná hlavní část konference.

Termíny k přihlašování a přijetí příspěvků/posterů

Přhlášení příspěvků bylo ukončeno k 10. 4. 2019. Využijte odkazu na tomto webu.
Přihlásit příspěvek/poster. V dubnu a květnu 2019 budou abstrakty příspěvků recenzovány a do 15.5. 2019 budou sděleny výsledky recenzního řízení.

Platba konferenčního poplatku

Konferenční poplatek ve stanovené výši uhraďte, prosím, na číslo účtu Technické univerzity nejpozději k 31.5. 2019, aby mohlo být potvrzeno přijetí Vašeho příspěvku.

Podrobnosti o platbě Vám budou sděleny e mailem po potvrzení přijetí abstraktu.

Číslo účtu a fakturační údaje budou dodány později.

Otázky platby, objednávky, fakturace budou řešeny se zodpovědnou osobou, která bude jmenována později.  

 

 • Aktivní účast | člen ČAPV

  1 500 Kč
 • Aktivní účast | nečlen

  1 800 Kč
 • Doktorandi prezenčních studijních programů

  1 100 Kč
 • Účast na metodologickém semináři

  600 Kč
 • Pasivní účast

  1 500 Kč
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci