Přihlásit příspěvek/poster

Přihlašování příspěvku, posteru a účasti na metodologickém semináři probíhá přes web ČAPV: www.capv.cz

Předpokládá se, že aktivně prezentují příspěvek maximálně 3 účastníci (případní další jsou uvedeni jako spoluautoři). Předpokládá se, že jedna osoba se aktivně zúčastní konference s prezentací 3 příspěvků maximálně.

Účast na aktivním metodologickém semináři se hradí samostatně do 31.5. 2019 ve výši 600 Kč.

Věnujte pozornost základním pokynům pro přednášející

Posterová sekce konference ČAPV bude v pátek 13. 9. mezi 8:30-10:00 ve 3. patře budovy G, před velkou aulou.
Postery bude možné vyvěšovat už ve čtvrtek 12.9. podle nformací, které Vám budou sděleny při registraci.

  1. Přihlášené postery nahlaste organizátorům při registraci, kde Vám budou sděleny informace o vyvěšení.
  2. Postery budou uchyceny pomocí kovových klipů k výstavním hranolům.
  3. Autory prosíme, aby při tvorbě posteru dodrželi předepsané velikost A0, orientace na výšku.
  4. Velikost písma zvolte prosím tak, aby byl text dobře čitelný (min.16). Použijte běžný font (Times, Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, Courier).
  5. Poster musí obsahovat: 1. Cíle, 2. Teoretická východiska, 3. Metodologii, 4. Závěry, 5. Bibliografii.
  6. Sledujte prosím profil konference na webu http://capv.tul.cz/ , kde bude začátkem července k dispozici vzor podoby posteru s doporučenými údaji pro jednotné záhlaví (logo, název).

Pokud jste ještě neuhradili konferenční poplatek (pro členy ČAPV 1500 Kč, pro nečleny 1800 Kč), učiňte tak nejpozději do 30.6. https://shop.tul.cz/form/3952771272df7fbd5ec25c6721af5e2a

Další informace: Jitka Jursová

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci